www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > Elementary > Present Continuous Tense
PRESENT CONTINUOUS TENSE

Present Continuous Tense Konu Anlatımı
A. STRUCTURE

Özne + Yardımcı Fiil (am/is/are) + Asıl Fiil (+ing) + Nesne

Subject + Auxiliary Verb (am/is/are) + Main Verb (+ing) + Object

Positive Structure:

I am
You are
He is
She is working
It is
We are
They are

 

 

 

 

 

 

Kısaltmalar: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're şeklinde yardımcı fiil özneyle birleştirilerek kısaltma yapılabilir.

Negative Structure:

I am
You are
He is
She is not working
It is
We are
They are

 

 

 

 

 

 

Kısaltmalar: I'm not, you're not, you aren't, he's not, he isn't, she's not, she isn't, it's not, it isn't, we're not, we aren't, they're not, they aren't...

Question structure:

Am I
Are You
Is He
Is She working?
Is It
Are We
Are They

 

 

 

 

 

 

Soru halinin olumsuz şeklinde yardımcı fiil ve not ayrı yazılıyorsa, "not" özneden sonra yazılmalıdır; Am I not? Are you not? Aren't you? Is he not? Isn't he? şeklinde kullanılabilir...

B. KULLANIM

Şimdiki Zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde çoğu zaman, "now, at the moment, at the present, right now, just now, at this moment" gibi zaman zarfları kullanılır.

Take your umbrella, it's raining.
Right now, I'm going home.

Gelecek zaman zarfları kullanılarak, gelecekte yapılması tasarlanan eylemler ifade edilebilir. 

What are you doing next week?
I'
m travelling tomorrow.