www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Elementary > Simple Present Tense
SIMPLE PRESENT TENSE

Simple Present Tense Konu Anlatımı

Bu konu anlatımında simple present tense kullanımı, olumlu, olumsuz, soru halleriyle ilgili cümle yapısı hakkında bilgiler yer almaktadır. Aşağıda yer alan simple present tense konu anlatımını okuduktan sonra, diğer konu anlatımlarına da göz atmak isteyebilirsiniz:

Simple Present Tense Konu Anlatımı -1

Simple Present Tense Konu Anlatımı -2

Simple Present Tense Konu Anlatımı -3

Simple Present Tense Konu Anlatımı -4

Simple Present Tense Konu Anlatımı -5

Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları)

Simple Present Tense (Am,is,are) Alıştırma -1

Simple Present Tense Alıştırma -2

 

A. STRUCTURE

Özne + Fiil + Nesne/Zarf

Subject + Main Verb(+s) +Object

Positive Structure:

Özne + Fiil + Nesne/Zarf

I work
You work
He works
She works in a great factory.
It works
We work
They work         

 

 

 

 

 

 

Olumlu cümlelerde fiil, He/She/It özneleriyle kullanılırken -(e)s takısı alır. Diğer özneler (I/You/We/They) yalın halde kullanılmalıdır.

Negative Structure:

Özne + Do/Does + Not + Fiil + Nesne/Zarf

I do not
You do not
He does not
She does not work at office?
It does not
We do not
They do not

 

 

 

 

 

 

Olumsuz cümlelerde do/does yardımcı fiili kullanılır ve ana fiil yalın olmak zorundadır. Çünkü -(e)s takısı do yardımcı fiiline getirilir. Böylece He/She/It does yardımcı fiilini alırken, diğer özneler do yardımcı fiilini alır. Yardımcı fiil ve "not" olumsuzluk edatı birleştirilebilir: don't/doesn't şeklinde...

Question structure:

Do/Does + Özne + Fiil + Nesne/Zarf

Do I
Do you
Does he
Does she work at office?
Does it
Do we
Do they         

 

 

 

 

 

 

Soru halinin olumsuz şeklinde yardımcı fiil ve not ayrı yazılıyorsa, "not" özneden sonra yazılmalıdır; Do I not go? Do you not go? Don't you go? Does he not go? Doesn't he go? şeklinde kullanılabilir...

B. KULLANIM

Simple Present (Geniş Zaman), içinde bulunulan anı ifade etmek için kullanılabilir.

I work in Istanbul. (İstanbul'da çalışırım - hala İstanbul'da çalışmaktayım, çalışıyorum.)

Simple present ile alışkanlıklar ve her gün yapılan işler ifade edilebilir. Bu tür cümlelerde genellikle sıklık zarfları (always, usually, generally etc) kullanılır.

She often goes to work late.
The child usually drink milk before going to bed.

Bilimsel gerçekleri ve doğruluğu kanıtlanmış genellemeleri bu tense ile ifade ederiz.

Water freezes at 0 C. (A scientific fact) (Su 0 C'de donar.)
Water boils at 100 C. (Su 100 C'de kaynar.)

Ayrıca, "I think, I believe" (sanırım, inanıyorum ki) gibi ifadeler geniş zamanda kullanılabilir.

I think you are a hardworking student. I know you're right.

Gelecekle ilgili veya gelecekte yapılması planlanmış durumlarda kullanılabilir veya gelecekle bağlantılı cümlelerde geniş zaman kullanabiliriz.

Şimdiki zamanda kullanılmayan "Non-Progressive Verbs" dediğimiz fiiller vardır. Bu fiiller, geniş zaman ile kullanılabilir. "Like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, love, look, seem, appear, mind, expect, suppose, realize, forget, want, dislike, prefer" gibi fiiller şimdiki zamanda kullanılmayan ancak geniş zamanda kullanılabilen Non-Progressive Fiillerdir.

I don't believe you.

I love you.