www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > Idioms > Main Category
IDIOMS MAIN CATEGORY

Aşağıdaki kategorilerde İngilizce deyimler yer almaktadır.

English Idioms and Their Meanings

Bu kategoride İngilizce deyimlerin manası ve açıklamaları İngilizce olarak yapılmıştır.

English Idioms and Their Turkish Equivalents

Bu kategoride yer alan İngilizce deyimlerin Türkçe karşılıklarına ulaşabilirsiniz.