www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > Questions
DIFFERENCES BETWEN DO AND MAKE


(Do ve make, en çok karıştırılan fiillerdendir. Her iki fiil de "yapmak" anlamına gelir ancak bazı farklar vardır. Benzer şekilde, Türkçe'de "yapmak, etmek" fiileri aynı manaya gelmelerine rağmen farklı kullanımlara sahiptir. Örneğin "şikayet etmek" fiilini, "şikayet yapmak" şeklinde kullanamayız.)

'Do' for Activities

(Do fiilini, günlük eylemlerimizi ve yaptıklarımızı ifade etmek için kullanırız. Ancak bu tür aktiviteler önceden var olan fiziksel bir nesne üzerinde yaptığımız değişiklikleri ya da eylemleri kapsar.)

do homework
do housework
do the ironing
do the dishes
do a job


Important Expressions with 'Do'

(İngilizce'de "do" fiilinin yer aldığı standart kalıplar vardır.)

do one's best
do good
do harm
do a favour
do business


'Make' for Constructing, Building, Creating

("Make" fiili, eylemimiz sonucunda yeni bir fiziksel nesne veya oluş meydana gelecekse kullanırız. Örneğin "kek yapmak" "yemek yapmak" gibi..)

make food
make a cup of tea / coffee
make a mess


Important Expressions with 'Make'

("Make" fiilinin kullanıldığı belli başlı standart kalıplar aşağıda verilmiştir.)

make plans
make an exception
make arrangements
make a telephone call
make a decision
make a mistake
make noise
make money
make an excuse
make an effort