www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > Relative Clauses
RELATIVE CLAUSES

Relative Clause cümle içerisinde bir ismi tanımlayan ve açıklayıcı bilgi veren yan cümledir. Genellikle yan cümlecik şeklinde veya bazen bir kelimeyi niteleyici göreve sahiptir. Relative Clause'lar, who, which, that ile sağlanır. Sıfatlar ile Relative clause arasında bir fark vardır. Sıfatlar tanımladıkları isimden önce gelirler; ancak "Relative clause"lar niteledikleri kelimelerden/isimlerden sonra gelirler ve tanımladıkları ismin/nesnenin türüne göre "who, that, which" edatlarından birini alırlar.

İnsanlar için Cansız nesneler ve hayvanlar için
WHO WHICH
THAT THAT

 

The student who is the most successful in the classroom is Serhat. (Relative Clause)

The most successful student in the classroom is Serhat. (Sıfat-Adjective)

The wolves which are known to be the wildest animals live in the mountains. (Relative Clause)

The students that don't study their lessons cannot pass their exams. (Relative Clause)

Have you found the keys that you lost? (Relative Clause)

Relative clause'lar, tanımlayan (defining) ve tanımlamayan (non-defining) biçiminde ikiye ayrılır. Defining relative clause, bir ismi tanımlayarak diğerlerinden ayırt etmemizi sağlar. Non-defining relative clause, zaten tanımlanmış bir isimden sonra gelir. 

The student who will meet you tomorrow wants to join your lesson. (defining)

Mr. Hutchinson, who will meet you tomorrow, wants to join your lesson. (non-defining)

1) Tanımlanan isim, özne durumundaysa, onun yerine who, that ve which gibi sözcükler kullanılabilir. Who, sadece insanlar için, which bütün cansız varlıklar ve hayvanlar için, that ise hepsi için kullanılabilir. 

Serhat, who is the best student in the classroom, will be rewarded.

Bu cümlede, tanımlanan isim "Serhat" ve özne durumunda olduğu için "who" kullanılmalıdır.

2) Tanımlanan isim, tanımlayan cümlede nesne durumunda ise insanlar için who, whom, that; cansız varlıklar, hayvanlar ve grup isimleri için which, that kullanılır.

The student whom you met yesterday is very hardworking.

The book which I bougt yesterday is very interesting.

3) Tanımlanan isim, tanımlayan cümlede iyelik bildiriyorsa hem insanlar hem de nesneler için "whose" kullanılmalıdır.

The student whose parents visited me is not so hardworking.

4) Tanımladığımız isim yer bildiriyorsa "where" kullanılır. Yer bildiren isimler için which ve that de kullanılabilir ancak "preposition" mutlaka belirtilmelidir. "Which" kullanıldığında preposition verilmez.

I visited Topkapi Museum where I talked to so many tourists.

5) Tanımlanan isim, tanımlayan cümlede "on that day, in that month, etc." biçiminde bir zaman belirtiyorsa, when, which, that kullanabilir. Bunlardan sadece which, preposition kullanmayı gerektirir.

1923 is the year when the Republic of Turkey was founded.

1923 is the year in which the Republic of Turkey was founded.

Bunların dışında diğer kullanım şekilleri de vardır ancak biz burda en sık kullanılanları verdik.