www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > The Conditional Sentences
THE CONDITIONAL SENTENCES / IF CLAUSES - Konu Anlatımı

Conditional Sentences, Türkçe'deki Şart (koşul) Cümlelerinin İngilizce'deki karşılığıdır. Şart, bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir durumun yerine getirilmesi gereğidir. Şart cümleleri, bir yan cümlecik (clause) ve bir ana cümleden (main clause) den oluşur.

IF + Clause + Main Clause

İngilizce'de Şart Cümlelerinde "If Clause" kısmı şart veya olasılık belirtir.

CONDITIONAL 0

If I am late, my father takes me to school.

She doesn't worry if Jack stays out after school.

Usage

Situations that are always true if something happens.
Yapı olarak birinci (If Clause) ve ikinci (Main Clause) kısımlarında geniş zaman kullanılır ve anlam bakımından bahsedilen durum her zaman için geçerlidir.

NOTE

This use is similiar to, and can usually be replaced by, a time clause using 'when' (example: When I am late, my father takes me to school.)
Kullanımı çok basittir ve "if" diğer zaman bağlaçlarından "when" ile değiştirildiğinde anlamda pek bir değişiklik olmaz.

CONDITIONAL 1

If it rains, we will stay at home.

He will arrive late unless he hurries up.

Peter will buy a new car, if he gets his raise.

Usage

Often called the "real" conditional because it is used for real - or possible - situations. These situations take place if a certain condition is met.
Birinci tip şart cümlesi, bir durumun karşılanması halinde, günümüzde gerçekleşmesi mümkün olan durumlar için kullanılır. Bir bakıma "real" yani gerçek durumlar için kullanılır. Birinci tip şart cümlesinde "if clause" kısmı geniş zaman, "main clause" kısmında ise "future" yani "will" kullanılmalıdır.

NOTE

In the conditional 1 we often use unless which means 'if ... not'. In other words, '...unless he hurries up.' could also be written, '...if he doesn't hurry up.'.

CONDITIONAL 2

If he studied more, he would pass the exam.

I would lower taxes if I were the President.

They would buy a new house if they had more money.

Usage

Often called the "unreal" conditional because it is used for unreal - impossible or improbable - situations. This conditional provides an imaginary result for a given situation.
İkinci tip şart cümlesi, gerçekte olmayan bir durumun "var olması" şartıyla ifadede bulunmak için kullanılan şart cümlesidir. Örneğin, "If I had a car now, we would drive there." "şu an arabam olsaydı, oraya giderdik" cümlesinde kişinin şuan arabası olmadığını ve o an arabası olması halinde oraya gidecekleri ifade edilmektedir. Gerçekte olmayan durumlar "Unreal Conditions" için kullanılır. Yapı olarak, "if clause" kısmında geçmiş zaman, ikinci kısımda (main clause) would+V1 kullanılır.

NOTE

The verb 'to be', when used in the 2nd conditional, is always conjugated as 'were'.

CONDITIONAL 3

If he had known that, he would have decided differently.

Jane would have found a new job if she had stayed in Boston.

Usage

Often referred to as the "past" conditional because it concerns only past situations with hypothetical results. Used to express a hypothetical result to a past given situation.
Üçüncü tip şart cümlesi, "Unreal Conditional" dediğimiz ikinci tip şart cümlesinin geçmiş zaman halidir. Geçmişte olmuş bir olayın olmaması, veya farklı olması için söylenmiş olan, gerçek olmayan geçmiş zamanın söz konusu olması halinde kullanılır.

ADDITIONAL INFORMATION FOR STRUCTURE OF CONDITIONAL SENTENCES

Conditional 0 is formed by the use of the present simple in the if clause followed by a comma the present simple in the result clause. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses.

If he comes to town, we have dinner

We have dinner if he comes to town.

Conditional 1 is formed by the use of the present simple in the if clause followed by a comma will verb (base form) in the result clause. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses.

If he finishes on time, we will go to the movies.

We will go to the movies if he finishes on time.

Conditional 2 is formed by the use of the past simple in the if clause followed by a comma would verb (base form) in the result clause. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses.

If they had more money, they would buy a new house.

They would buy a new house if they had more money.

Conditional 3 is formed by the use of the past perfect in the if clause followed by a comma would have past participle in the result clause. You can also put the result clause first without using a comma between the clauses.

If Alice had won the competition, life would have changed.

Life would have changed if Alice had won the competition.