www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > The Simple Past Tense
PAST TENSE - Dİ'Lİ GEÇMİŞ ZAMAN Konu Anlatımı

A. USE

1. The Simple Past tense is used to talk about completed actions in the past:
Simple Past, geçmişte belirli bir zamanda yapılmış eylemleri ifade etmek için kullanılır. "Yesterday, last night, two weeks ago, in 2002" gibi zarflar kullanılabilir.

I graduated from the university in 2003.
He came from Berlin last night.


2. The Simple Past is used to describe situations which existed for a period of time in the past.
Geçmişte belirli bir süre içerisinde devam etmiş olayları, eylemleri anlatmak için kullanılır.

Millions of years ago, dinosaurs inhabited the earth.
They talked to each other during the lesson.
He lived in England for a long time.


3. It is also used to talk about habits in the past:
Geçmişteki alışkanlıkları ifade etmek için yine Simple Past kullanılır. I always wore a khaki cap in the summer.

He never drank tea.
They generally read several novels in the winter.


4. It is used to talk about events that happened one after the other:
Hikaye anlatırken olayları ard arda sıraladığımızda kullanırız.

He jumped out of bed, ran into the bathroom and slammed the door.

B. STRUCTURE

Positive Structure:

I
You
He
She worked
It
We
They

Note: Use second form of Irregular verbs in positive structure of the Past Simple Tense..
(Geçmiş zaman olumlu cümlelerde, düzensiz fiillerin 2. hali kullanılır.)

Click here for Irregular Verbs Table

Negative Structure:

I
You
He
She didn't work
It
We
They

Question structure:

I
You
Did He
Didn't She work?
It
We
They