www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
 
Home > Intermediate > The Simple Present Tense
THE SIMPLE PRESENT TENSE - GENİŞ ZAMAN Konu Anlatımı

Bu konu anlatımında simple present tense kullanımı ve cümle yapısı hakkında bilgiler yer almaktadır. Simple present tense konu anlatımını okuduktan sonra aşağıdaki ilgili sayfalara da göz atabilirsiniz.

Simple Present Tense Konu Anlatımı -1

Simple Present Tense Konu Anlatımı -2

Simple Present Tense Konu Anlatımı -3

Simple Present Tense Konu Anlatımı -4

Simple Present Tense Konu Anlatımı -5

Simple Present Tense (Am,is,are) Alıştırma -1

Simple Present Tense Alıştırma -2

A. USE
1. The simple present
is used to describe a present situation.
Simple Present, içinde bulunulan anı ifade etmek için kullanılabilir.

I work in Istanbul. (I work now and will work for the future).
He is a hardworking student.

2. The simple present is used to indicate habitual actions or events that regularly happens.
Simple present ile alışkanlıklar ve her gün yapılan işler ifade edilebilir. Bu tür cümlelerde genellikle sıklık zarfları (always, usually, generally etc) kullanılır.

She often goes to work late.
The child usually drink milk before going to bed.

3. The simple present is used to express general truths such as scientific facts.
Bilimsel gerçekleri ve doğruluğu kanıtlanmış genellemeleri bu tense ile ifade ederiz.

Water freezes at 0 C. (A scientific fact)
Water boils at 100 C.

4. The simple present is also used in expressions like "I think, I know, I see, etc."
Ayrıca, "I think, I believe" (sanırım, inanıyorum ki) gibi ifadeler geniş zamanda kullanılabilir.

I think you are a hardworking student. I know you're right.

5. The simple present can also be used to talk about the future..
Gelecekle ilgili veya gelecekte yapılması planlanmış durumlarda kullanılabilir veya gelecekle bağlantılı cümlelerde geniş zaman kullanabiliriz.

You'll succeed if you study harder.
I'll visit Topkapi Palace if I go to Istanbul.
The bus leaves at seven o'clock.
I have an important examination tomorrow.
 
6. The simple present tense is also used with certain verbs (like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, etc)
Şimdiki zamanda kullanılmayan "Non-Progressive Verbs" dediğimiz hareketlilik bildirmeyen fiiller vardır. Bu fiiller, şimdiki zaman (present continuous) yerine geniş zaman (simple present) ile kullanılabilir. "Like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, love, look, seem, appear, mind, expect, suppose, realize, forget, want, dislike, prefer" gibi fiiller şimdiki zamanda kullanılmayan ancak geniş zamanda kullanılabilen Non-Progressive Fiillerdir.
 
I don't believe you.
She doesn't love me.

B. STRUCTURE

Simple Present Positive Structure (Geniş zaman Olumlu Cümle Yapısı):

I work in a great factory
You work
He works
She works
It works
We work
They work


Simple Present Negative Structure (Olumsuz Cümle):

I don't in a great factory.
You don't
He doesn't
She doesn't work
It doesn't
We don't
They don't


Question structure (Soru cümlesi):

Do I in a great factory?
Do You
Does He
Does She work
Does It
Do We
Do They

 

TO BE IN SIMPLE PRESENT TENSE (AM, IS, ARE ÇEKİMİ)

Fiil içermeyen isim cümlelerinde yardımcı fiil kullanılır: am, is, are gibi..

I am   a teacher
You are a student
He is a boy
She is a girl
It is a dog
We are students
They are people