www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > Too and Either
TOO AND EITHER

1) İki olumlu cümle, bir öğeleri hariç, aynı anlamı taşıyorsa, ikinci cümlenin sonuna "too" eklenir. "Too" cümleye "de, da" anlamı verir.

They have a pet dog at home. They have a cat, too.

Bu durum iki olumsuz cümle için söz konusuysa, ikinci cümlenin sonuna "either" eklenir.

They don't keep birds at home. They don't keep fish, either.

2) Eğer iki cümlenin, özneleri hariç, diğer öğeleri aynı ise, ikinci cümlede tekrardan kaçınmak için, olumlu cümlelerde Subject + auxiliary verb + too, olumsuz cümlelerde Subject + auxiliary verb + either kullanılır. Yardımcı fiil, birinci cümledeki tense'in yardımcı fiili olmalıdır.

My parents live in Germany. My sister does, too.

I don't like fish at ail. My sister doesn't, either.

3) Too ve either, anlamca uyumlu olan ama farklı sözcüklerden oluşan cümlelerin sonuna da gelebilir.

He is very successful in his school subjects. He shows the same success in his social life, too.

She isn't very popular with her schoolmates. She isn't liked much by her teachers, either.

4) Bazen iki cümle, anlamca aynı olmasına rağmen,cümlelerin biri olumlu, diğeri olumsuz olabilir. Bu durumda, ikinci cümle yapı olarak olumluysa too, olumsuzsa either kullanılır.

I hate martial arts, such as judo and karate.
I don't like football, either.