www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
 
Home > Intermediate > Questions
Transitive and Intransitive Verbs (Konu Anlatımı)


Soru:
Transitive ve Intransitive Fiiller nedir? Türkçe'deki Geçişli ve Geçişsiz fiillerle bir ilgisi var mı?

İngilizce'de Geçişli (Transitive) ve Geçişsiz (Intransitive) fiiller Passive cümlelerde rol almaları bakımından önem arz eden bir konudur. Bu nedenle bu konuyu incelemek gerekir.

Türkçe'de, fiiller nesnesine göre dörde ayrılır, bunlardan ikisini inceleyelim:

1) Geçişli fiiller
2) Geçişsiz fiiller


Geçişli fiiller: Nesne alan fiilerdir.. Ne, neyi, kimi sorularına cevap verir.. Mesela bir fiil geçişli ise başına (onu) zamiri nesne olarak getirilebilir.

"(onu) tanıyorum.." "(onu) dövdüm.." gibi..

Nesne alan geçişli fiillere ingilizce'de biz "transitive verbs" diyoruz..

Geçişsiz fiiller: Nesnesi olmayan veya nesne almayan fiillerdir.. Fiil, neyi, kimi sorularına cevap veremez..

"kapı zili çaldı.." bu cümlede nesne yoktur... kapı zili, özne; çaldı, yüklem..

nesne almayan bu tür geçişsiz fiillere ingilizce'de biz intransitive verbs diyoruz..

İngilizce'de transitive (geçişli) fiiller, nesne alır ve yapı olarak passive hale çevirilebilir..
Intransitive (geçişsiz) fiiller ise nesne almaz ve passive halde kullanılamaz..

SONUÇ:

İngilizce'de fiiller iki gruba ayrılır..
Transitive and Intransitive verbs..

Transitive (Geçişli), Intransitive (Geçişsiz) Fiiller...

Transitive fiiller, sonuna nesne alan fiillerdir; passive halde kullanılabilirler.. Örnek;

"Mr John arrested the burglar." (Polis hırsızı yakaladı.)
Mr John: özne; Burglar: nesne

"The burglar was arrested by Mr John." (Hırsız Mr. John tarafından yakalandı.) (Passive)

Intransitive fiiller, nesne almayan fiillerdir ve passive halde kullanılamazlar.. Örnek;

"The child cried for his mother." Bu cümlede "cry" ağlamak fiili, nesne almayan bir fiildir.. bu yüzden passive yapılamaz..

Not: Bir fiilin nesnesi yoksa o cümleyi passive yapmayız.