www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > KPDS > Vocabulary > Most Common Verbs Patterns
MOST COMMON VERB PATTERNS IN ENGLISH

These are the most common verb patterns in English with their prepositions.

VERB

PREP.

TÜRKÇE ANLAMI

A    

 

 

absorb

in

emmek, içine çekmek, soğurmak

abstain

from

... -den kaçınmak, sakınmak

account

for

hesap etmek

add

to

ilave etmek, katmak, toplamak

adjust

to

ayarlamak, alıştırmak

admit

to

itiraf etmek, doğruluğunu kabul etmek

agree

with

... ile anlaşmak, aynı görüşte olmak

apply

for / to

... (için) başvurmak, (-e) uygulamak

appeal

to

rica etmek, dilemek, çekmek

argue

with

... ile tartışmak

argue

about

... hakkında tartışmak

arrange

for

planlamak, kararlaştırmak, düzenlemek

arrive

in / at

-e varmak, ulaşmak

apologize

for

... için özür dilemek

approve

of

... -yı tasvip etmek, onaylamak

ask

for

... için ricada bulunmak, rica etmek

accuse sb

of sth

birini ... ile suçlamak

arrest sb

for sth

birini ... -dan dolayı tutuklamak

B   

 

 

base

on

 

beg

for

... için yalvarmak

begin

with

... ile başlamak

benefit

from

... -den yararlanmak

believe

in

... -e inanmak

belong

to

... -e ait olmak

boast

about

... ile övünmek

borrow

from

... -den borç almak

blame sb

for sth

birisini ... ile suçlamak

blame sth

on sb

birşeyi birinin üzerine atmak, suçlamak

C    

 

 

care

for / about

dikkat etmek, önem vermek

cater

for

yiyecek ve içecek sağlamak

choose

between

 

comment

on

... üzerine yorum yapmak

collide

with

... ile çarpışmak

communicate

with

... ile iletişim kurmak

compare

with / to

... ile mukayese etmek, karşılaştırmak

compete

with

... ile yarışmak

complain

about

şikayet etmek

compose

of

bestelemek, oluşmak

concern

about / with

endişelenmek

concentrate

on

güdülenmek, konsantre olmak

confess

to

itiraf etmek

confuse

with

karıştırmak

congratulate

on

kutlamak

consist

of

oluşmak

contribute

to

katkıda bulunmak

cope

with

... ile başa çıkmak, ... -nın üstesinden gelmek

correspond

with

... ile yazışmak

count

on

saymak, hesaplamak, içinde olmak

cover

with

... ile kaplamak

crash

into

... -e çarpmak

charge sb

with sth

suçlamak

charge sb

for sth

para tahsil etmek

convict sb

of sth

birini ... ile suçlamak

convince sb

of sth

birini ... ile ikna etmek

cure sb

of sth

iyileştirmek, tedavi etmek

D     

 

 

decide

on / against

karar vermek

dedicate

to

... -e adamak

depend

on

... -e bağımlı olmak, -e bağlı olmak

despair

of

 

deter

from

... -den vazgeçirmek

differ

from

... -den farklı olmak

disagree

with

 

disapprove

of

 

discuss

with

tartışmak

devote

to

 

dream

of / about

 

dress

in

 

drink

to

 

demand sth

from sb

 

derive sth

from sth

 

discourage sb

from sth

 

distinguish sb/sth

from/between sb/sth

ayırt etmek

distract sb

from sth

 

E     

 

 

elaborate

on

 

emerge

from

ortaya çıkmak

escape

from

... -den kurtulmak

experiment

on

 

excuse sb

for sth

 

exchange sth

for sth

 

exclude sth

from sth

 

expel sb

from sth

birini ... -den kovamak, çıkarmak, atmak

explain sth

to sb

açıklamak, açıklama yapmak

F

 

 

face

with

... ile karşı karşıya olmak, yüz yüze olmak, karşılaşmak

feel

like

 

feel

about

 

fight

against/with/for

 

forget

about

 

forgive sb

for sth

affetmek

G  

 

 

guess

at

tahmin etmek

get married

to

evlenmek

get rid

of

... -den kurtulmak

get tired

of

... -den yorgun düşmek

grumble

about

yakınmak, homurdanmak

H  

 

 

hear

of / about

işitmek, duymak

hide

from

... -den saklamak, saklanmak

hope

of / for

 

help sb

with sth

 

hinder sb/sth

from sth

engellemek

I   

 

 

impress

on

etkilemek

insist

on

ısrar etmek

insure

against

sigortalamak, garantiye almak

interfere

with / in

engellemek, yoluna çıkmak, işine karışmak

invest

in

yatırmak (yatırım yapmak)

involve sb/sth

in sb/sth

-e müdahale etmek, karışmak, dahil olmak

J   

 

 

joke

about

 

K  

 

 

know

about

 

L  

 

 

laugh

at/about

 

listen

to

 

long

for

 

lend sth

to sb

borç vermek

M  

 

 

meet

with

 

mistake

for

 

get married

to

... ile evlenmek

O   

 

 

object

to

... -e itiraz etmek

operate

on

 

P   

 

 

participate

in

... -e katılmak

pay

for

... -e ödeme yapmak

persist

in

... -e ısrar etmek

pray

for

dua etmek

prepare

for

hazırlanmak, hazırlamak

prohibit

from

yasaklamak, engel olmak

praise sb

for sth

birisini övmek

present sb

with sth

 

prevent sb

from sth

birisini engellemek

provide sb

with sth

 

provide sth

for sb

 

punish sb

for sb

cezalandırmak

Q  

 

 

quarrel

about sth

kavga etmek, tartışmak

quarrel

with sb

 

R    

 

 

react

against / to

tepki göstermek

recon

on

uzlaştırmak

recover

from

yeniden elde etmek, geri almak

refer

to

... -ile ilgili olmak

rely

on

... -e güvenmek

reply

to

... -e cevap vermek

resign

from

... -den istifa etmek

respond

to

... -e cevap vermek

result

in

... ile sonuçlanmak

retire

from

... -den istifa etmek

room

for

 

remind sb

of sth

hatırlatmak

rob sb

of sth

 

S   

 

 

search

for

 

see

to

 

shout

at

... -e bağırmak

smile

at

... -e gülümsemek

specialise

in

 

speak

to

 

stand

for

 

stare

at

... -de gözü kalmak, -e bakmak

stem

from

 

subscribe

to

 

substitute

for

 

succeed

in

 

suffer

from

... -den acı çekmek, -den muzdarip olmak

save sb

from sth

birini ... _den kurtarmak, korumak

sentence sb

to sth

 

share sth

with sb

birşeyi biriyle paylaşmak

subject sb

to sth

 

suspect sb

of sth

 

T  

 

 

talk

to

 

talk

about

 

think

of/about

 

turn

to

 

tell sb

about sth

 

thank sb

for sth

 

translate sth

into sth

tercüme etmek, çevirmek

trust sb

with sth

birine ... ile güvenmek

U

 

 

use

for

 

V  

 

 

vote

for

... için oy vermek

W

 

 

wait

for

beklemek

wonder

at

 

work

on

 

worry

about

endişelenmek

write

to / about

 

warn sb

about/against

birini ... hakkında uyarmak, ikaz etmek