www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > Speaking > Pratik İngilizce
SORUNLAR (PROBLEMS)

SORUNLAR

Arabam arıza yaptı.

My car broke down.

May kar brouk daun

Arıza nerede?

Where’s the problem?

Vhers dı problım?

Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.

I don’t know what the problem is.

Ay dont nov vat dı problım iz.

Arabanız nerede?

Where’s your car?

Vhers yur kar?

En yakın tamirhane nerede?

Where’s the nearest mechanic?

Vhers dı niyrest mekenik?

Tamirhaneye bir telefon ede-bilir misiniz?

Can you phone a mechanic?

Ken yu foun e mekenik?

Bir kurtarma aracı göndere-bilir misiniz?

Can you send a wrecker?

Ken yu sent ı reker?

Arabamı çeke-bilir misiniz?

Can you pull my car ?

Ken yu pul may kar?

Bana yardım edebilirmisiniz?

Can you help me?

Ken yu help mi?

Bana biraz benzin verebilir misiniz?

Can you give me a little gas?

Ken yu giv mi ı lidıl ges?

Arabamın plaka numarası .........

My plate number is ...

May pleyt nambır iz....

Bir kaza oldu.

There was an accident.

Dheyr vız en eksident.

Kaza nerede oldu ?

Where was the accident?

Vheyr vıs dı eksident?

Efes’e yirmi kilometre mesafede.

20 km to Efes.

Tventi kilometırs tu Efes.

Ölen var mı?

Did anyone die?

Did anivan day?

Hayır ölen yok ama iki yaralı var.

No, nobody died but there are wounded.

No, nobadi dayd bat dher ar vunded

Lütfen polise haber verin.

Please call the police.

Pliyz koğl dı poliys

En yakın telefon nerede?

Where’s the nearest telephone?

Vher iz dı nirest telefon?

Arkadaşım ağır yaralı.

My friend is heavily hurt.

May frend iz hevili hört.

Yaralıları kımıldatmayın.

Don’t move the wounded.

Dont muğv dı vundet

Adım Sedat ONAR.

My name is Sedat ONAR.

May neym iz Sedat ONAR.

Lütfen bana adınızı, adresi-nizi ve sigorta numaranızı verin.

Please give me your name, address and insurance number.

Pliz giv mi yur neym, adres ent inşurens nambır.

Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?

Can you send a wrecker for my car?

Ken yu sent e reker for may kar?

Tanıklık yapar mısınız?

Can you testify?

Ken yu testifay?

En yakın Jan-darma Karako-lu nerede?

Where’s the nearest gendar-marie station?

Vher iz dı nirest cendırme steyşın?

Jandarmaya bir hırsızlığı bildir-mek istiyorum.

I want to report a robbery to the gendarmarie.

Ay wont tu riport e robıri tu de cendırme.

Jandarmaya bir olayı bildirmek istiyorum.

I want to report an incident to the gendarmarie.

Ay wont tu riport en insident tu de cendırme.

Jandarmaya bir cinayeti bildir-mek istiyorum.

I want to report a murder to the gendarmarie.

Ay wont tu riport e mördır tu de cendırme.

Cüzdanım çalındı.

My wallet has been stolen.

May volet hes biyn stolen.

Suçsuzum.

I’m innocent.

Aym innosent

Bunu araştıracağız.

We are going to investigate this.

Vi ar going tu investigeyt dis.

Kayıp ve hırsızlık.

Losses and thefts

Lozıs end tefts.

Pasaportumu kaybettim.

I’ve lost my pass-port

Ayv lost may pesport.

Dışarıda kaldım

I’ve locked myself out

Ayv lakıt mayself avt.

İmdat!

Help !

Help.

Sürgün

Deportation

Dıporteyşın.

Suçlu iadesi

Extradition

Ekstradişın.

Gözaltı

Police custody

Polis kastıdi.

Tutuklama

Arrest

Irrest.

Mahkemeler

Courts

Korts.

Savunma

To defend oneself

Tu dıfend van self.

Ayaklanma, grev

Demos, strikes

Dimos, strayks.

Doğal afetler

Natural disaster

Necurıl dizestır.

Yangın

Fire / arson

Fayr. Ersın.

Ölüm

Death

Ded.

Yaralı var mı?

Any casualties?

Eni kejultiyz.

Hareket etmeyin.

Don't move.

Dont muv.

Hemen bir doktor / ambu-lans çağırın.

Send for a doctor / an ambulance

Send for e daktır / en embulens.

Onları araba-dan çıkarmama yardımcı olun.

Help me to get them out of the car

Help mi tu ged dem avt ov dı kar.

Lütfen Jandar-mayı çağırın

Call the gen-darmarie  please

Kol dı cendırme pliz.

Yardım eder misiniz kayboldum?

Can you help me, lost?

Ken yu help mi, lost.?

Kaza

Accident

Eksidınt.

Ambulans

Ambulance

Embülıns.

Yaralı

Injured

İnjurd.

Hasta

Sick

Sik.

Doktor

Doctor

Daktır.

Cinayet

Murder

Mördır.

İdam cezası

Death penalty

Didli penılti.

Hapis

Imprisonment

İmprisonmınt.

Narkotik kanunları

Narcotics

Nerkıtiks.

Tecavüz

Rape

Reyp.

Suç

Offence/felony

Ofıns/felıni.

Mahkum

Convicted

Kınviktıd.