www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > Speaking > Pratik İngilizce
ZAMAN & SAYI (TIME & NUMBERS)

SAYI – ZAMAN

 

Pazartesi

Monday

Mandey

Salı

Tuesday

Tıyuzdey

Çarşamba

Wednesday

Vendzdey

Perşembe

Thursday

Törzdey

Cuma

Friday

Fraydey

Cumartesi

Saturday

Satırdey

Pazar

Sunday

Sandey

Ocak

January

Canuari

Şubat

February

Februari

Mart

March

Març

Nisan

April

Eyprıl

Mayıs

May

Mey

Haziran

June

Cun

Temmuz

July

Culay

Ağustos

August

Ogust

Eylül

September

Septembır

Ekim

October

Oktobır

Kasım

November

Novembır

Aralık

December

Disembır

İlkbahar

Spring

Spring

Yaz

Summer

Sammır

Sonbahar

Fall, autumn

Fol, oğtım

Kış

Winter

Wintır

1

One

Van

2

Two

Tu

3

Three

Tri

4

Four

For

5

Five

Fayv

6

Six

Siks

7

Seven

Sevın

8

Eight

Eyt

9

Nine

Nayn

10

Ten

Ten

11

Eleven

İlevın

12

Twelve

Tvelv

13

Thirteen

Törtiyn

14

Fourteen

Fortiyn

15

Fifteen

Fiftiyn

16

Sixteen

Sikstiyn

17

Seventeen

Sevıntiyn

18

Eighteen

Eytiyn

19

Nineteen

Nayntiyn

20

Twenty

Tventi

21

Twenty-one

Tventivan

30

Thirty

Törti

40

Forty

Forti

50

Fifty

Fifti

60

Sixty

Siksti

70

Seventy

Sevınti

80

Eighty

Eyti

90

Ninety

Naynti

100

Hundred

Handret

200

Twohundred

Tuhandret

300

Threehundred

Trihandret

400

Fourhundred

Forhandret

500

Fivehundred

Fayfhandret

600

Sixhundred

Sikshandret

1000

Thousand

Tauzent

1200

Onethousand twohundred

Vantauzent tuhandret

2000

Twothousand

Tutauzent

3000

Threethousand

Tritauzent

10.000

Tenthousand

Tentauzent

100.000

Onehundred thousand

Vanhandret tauzent

1.000.000

One million

Van milyın

1.000.000.000

One billion

Van bilyın

Birinci

First

Först

İkinci

Second

Sekınd

Üçüncü

Third

Törd

Dördüncü

Fourth

Fort

Beşinci

Fifth

Fift

Altıncı

Sixth

Sikst

Yedinci

Seventh

Sevent

Sekizinci

Eighth

Eyt

Dokuzuncu

Ninth

Nayt

Onuncu

Tenth

Tent

Saat kaç?

What time is it?

Vat taym iz it.

Saat dokuz

It’s nine o’clock.

İts nayn eklok

Dokuz buçuk

It’s half past nine.

İts half past nayn

Dokuzu çeyrek geçiyor.

It’s quarter past nine.

İts kuartır past nayn

Sekize yirmi var.

It’s twenty to eight.

İts tventi tu eyt.

Otobüs ne za-man kalkıyor?

When does the bus leave?

Vhen das dı bas liyv.

Saat onbir.

It’s eleven o’clock.

İts ileven eklok

Yarım saat sonra.

Half an hour later

Half ın auer leytır

İki saat önce.

Two hours ago

Tu auers leytır

Dörtten beşe kadar.

From four until five.

From for until fayv.

Öğleden sonra saat üçte.

Three o’clock in the afternoon.

Tri eklok in di aftırnuğn

İki saat içinde.

In two hours

İn tu auers

Sabah saat üçte.

Three o’clock in the morning

Tri eklok in dı morning

Öğleyin saat onikide.

Twelve o’clock at noon.

Tuvelv eklok et nuğn.

Akşam saat onsekiz otuzda.

Eighteen thirty in the evening

Eytiyn törti in dı ivening

Gece saat on bir otuz da.

Eleven thirty in the night

İleven törti in dı nayt

Dün

Yesterday

Yestırdey

Bugün

Today

Tudey

Yarın

Tomorrow

Tumarrov

Evvelki gün

The day before

Dı dey bifor

Ertesi gün

The day after

Dı dey aftır

Bu sabah

This morning

Dis morning

Yarın akşam

Tomorrow evening

Tımorov ivıning

Her gün

Every day

Evıri dey

Her hafta

Every week

Evıri viyk

Her ay

Every month

Evıri mants

Her yıl

Every year

Evıri yiyr

Her zaman

Every time

Evıri taym

Geçen gün

The day before

Dı dey befor

Geçen hafta

Last week

Last viyk

Geçen ay

Last month

Last mants

Geçen yıl

Last year

Last yiyr

Gelecek hafta

Next week

Nekst viyk

Gelecek ay

Next month

Nekst mants

Gelecek yıl

Next year

Nekst yiyr

İki günden beri

For two days

For tu deyz

İki gün önce

Two days before

Tu deyz bifor

İki gün sonra

Two days later

Tu deyz leyter

İki güne kadar

In two days

İn tu deyz

Tam zamanında

At the right time

Et dı rayt taym

Şimdi

Now

Nauv

Bazen

Sometimes

Somtayms

Yakında

Soon

Suğn

Eskiden

In the past

İn dı past

Bugün ayın kaçı?

What date is it?

Vhat deyt iz it?

Bugün ayın ondördü.

Today is the four-teen.

Tudey iz dı fortiynts

Yarın ayın kaçı?

What date is tomorrow?

Vhat deyt iz tımorov?

Yarın Nisan’ın onbeşi.

Tomorrow is April the fifteen

Tımorov iz the fiftiyns

Kaç yaşındasınız ?

How old are you?

Hav old ar yu?

Yirmi üç yaşındayım.

I’m 23 years old.

Aym tventitri yiyrs old.

Doğum tarihini nedir?

When’s your birthday?

Vhenz yur börsdey?

Yirmibir Eylül 1962.

It’s September 1962

İts septembır nantiyn sikstitu.

Ne zaman?

When?

Ven?

Ne kadar süre?

How long?

Hav long?

Hangi asırda?

When?

Ven?

Ne zaman?

At what moment?

Et vat momınt?

Onbeş gün

A fortnight

E fırtnayt.

Bir haftasonu

A weekend

E vikend.

Bir gün

One day

Van dey.

Birkaç gün

A few days

E fev deys.

Bir çok gün

Several days

Sevırılş deys.

Tatil boyunca

During the holidays

Duyring dı halideys.

Noel’de

At Christmas.

Et kıristmıs.

Yılbaşı

On new years day

On niuv yers dey.

Tatil günü

The day off

Dı dey ov.

Bayram günü

Public holiday

Pablik halidey.

Çalışma günü

Working day

Vörküng dey.

Yıldönümü / doğum günü

Anniversary / birthday

Univörsiri dey /  börtdey.

Bazen

Sometimes

Sam tayms.

Sık sık

Often

Ofın.

Bazen

Seldom / rarely

Seldım / rerıli

Her gün

Everyday

Evridey.

... de bir kez

Once a

Vanz e..

...de iki kez

Twice

Tıvays.

Asla

Never

Nevır.

Bir hafta

One week

Van vik.

Hangi gün?

What day?

Vat dey?

Bugün

Today

Tudey.

Yarın

Tomorrow

Tumarrov.

Dün

Yesterday

Yestırdey.

Ertesi gün

The day after tomorrow

Dı dey eftır.

Bir önceki gün

The day before

Dı dey bifor.

İki gün önce

Two days ago

Tu yirs ıgo.

Üç gün içinde

In three days

İn tri deys.

Geçen hafta

Last week

Lest vik

Gelecek hafta

Next weeknext / week for

Nekst viknekst/ vik for.

Onbeş gün boyunca

For a footlight

For e fut nayt.

Sabah

In the morning

İn dı morning.

Öğleden sonra

In the afternoon

İn dı eftırnun.

Akşam

In the evening

İn dı ivning.

Gece

At night

Et nayt.

Ay

A month

E mont.

Hangi ay?

What month?

Vat mont?

Bir yıl

One year

Van yiır.

Hangi sene

What is day ?

Vat iz dey?

Gelecek sene

Next year

Nekst yiır.

Geçen sene

Last year

Lest yiır.

Bin dokuz yüz doksan dokuz

Nineteen ninety nine

Naytin nayti nayn.

Kaç yaşındasınız?

How old are you?

Hav old ar yu?

Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım

I am thirty  (years old) seventeen / twenty five / forty three / fifty years old

Aym törti, sevıntin / tüventifayf / fortitri / fifti yiırs old.

Ya siz

What about you

Vat ıbavyt yu?

O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu

He / she was born in nineteen sixty

Hi vaz born in naytin siksti.

O kaç yaşında

How old is he/she

Hav old iz hi / şi

On altı yaşın-dan küçüklere yasak

Under sixteen not allowed

Andır sikstin nat ıllovd.

Saat

Time / hour

Taym / havur

Saat kaçta?

(at) What time?

Vat taym?

Oniki/öğlen

Twelve/noon

Tüvelf / nun.

Gece yarısı

Midnight

Midnayt.

Bir

One o’clock / a.m.

Van oklok / ey em.

On üç

One p.m.

Van piy em.

Sekiz buçuk

Eight thirty

Eyti törti.

Sekiz kırkbeş

Eight forty-five

Eyti forti fayf.

Dokuz

Nine a.m.

Nayn ey em.

Yirmi bir

Nine p.m.

Nayn piy em.

....e çeyrek var

Quarter to

Kuvartır tu..

....yi çeyrek geçiyor

Quarter past / fifteen

Kuvartır pest / fiftin

Bu sabah

This morning

Dis morning.

Bu öğleden sonra

This afternoon

Dis eftırnun.

Bu akşam

This evening

Dis ivning.

Bu gece

Tonight

Tu nayt.

Şafakta

At dawn

Et davn.

Akşam geç vakit

Late this evening

Leyt dis ivning.